AVÍS LEGAL

PROPIETAT DE LA PÀGINA WEB

 • Titular de la pàgina: AGO TELECOM SL – CIF B98397888 – AGO TELECOM SL
 • Direcció:  AVENIDA REYES CATOLICOS 22. 46230, ALGINET (Valencia), España
 • Contacte: Tel. 960264900 – Email: administracion@agotelecom.com
 • Activitat: Telecomunicacions

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

El portal web https://agotelecom.com té com a objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i serveis que presta, per al desenvolupament de la seua activitat.

L’ús de qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions ací exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets ofertats a través de la página web.

El titular de la web es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seua web o en la configuració i presentació d’aquesta.

Amb l’objecte de mantenir actualitzada la informació publicada al portal web, els continguts de la mateixa podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, de manera que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que formen la pàgina web, així com la seua estructura, disseny, codi font, així com els logotips, marques i demés signes distintius que apareixen en la mateixa, són titularitat de AGO TELECOM SL, AGO TELECOM SL o els seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts a la pàgina web.

El titular de la pàgina web prohibeix expressament la realització de «framing» o la utilització per part del portal tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original o continguts i serveis de la nostra pàgina web.

L’ús dels continguts haurà respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida excepte que hi haja prèvia i expressa autorització del titular de la pàgina web AGO TELECOM SL.

Únicament s’autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pe la pàgina web, sempre que compte amb totes i cadascuna de les següents condicions:

 1. Es mantinga la integritat dels continguts, documents o gràfics.
 2. Es cite expressament al titular de la pàgina web com a font i origen d’aquells.
 3. El propòsit i la finalitat de tal ús siga compatible amb els fins de la Web i/o activitat del titular de la pàgina web.
 4. No es tinga un ús comercial, quedant expressament prohibides la seua distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat pel titular de la pàgina web, prèvia i expressament.

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, el titular de la pàgina web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la Web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre els mateixos, com tampoc respatllar, patrocinar o recomanar.

El titular de la pàgina web declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que la nostra pàgina web puga estar violant els seus drets, preguem es pose en contacte amb el titular de la pàgina web.

RESPONSABILITAT

El titular de la pàgina web no garantix la inexistència d’errors en l’accés a la web, al seu contingut, ni que aquest es trobe actualitzat, encara que el titular de la pàgna web desenvoluparà els millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, mencionar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés a la pàgina web, com l’ús que es puga fer de la informació continguda en els mateixos es de la exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

El titular de la pàgina web no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts i serveis de forma independent a la pàgina web http://agotelecom.com.

No obstant això i en compliment del disposat a la LSSI, el titular de la pàgina web es posarà a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que puguen afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari considere que existeix a la pàgina web algun contingut que poguera ser susceptible d’aquesta classificació, demanem es pose en contacte amb el titular de la pàgina web.

El titular de la pàgina web no es responsabilitza de les respostes que es realitzen a través de les diferents direccions de correu electrònic que apareixeran a la pàgina web, de manera que en cap cas podrà derivar cap efecte jurídic vinculant de les mateixes.

LINKS O HIPERENLLAÇOS

Els enllaços continguts a la nostra pàgina web poden dirigir a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguen interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen, al titular de la pàgina web, ni fa una revisió sobre els continguts i, per això, el titular de la pàgina web no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informació o serveis que puguen apareixer en aquests Llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre el titular de la pàgina web i de les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars d’altres llocs on es trobada. El titular de la pàgina web tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguen derivar de l’accés o ús de la mateixa.

Els enllaços a la pàgina web http://agotelecom.com hauran de respectar les següents condicions:

 1. L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de AGO TELECOM SL de la pàgina que realitza l’enllaç.
 2. La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públc, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers…
 3. El titular de la pàgina web pot sol·licitar que es retire un enllaç d’una web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que haja realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seua immediata supressió, tan aviat com haja rebut la notificació del titular de la pàgina web.
 4. No es responsabilitza de cap manera ni garantix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç puga oferir. L’usuari assumeix sota la seua exclusiva responsabilitat, les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar de l’accés a la pàgina Web de l’hiperenllaç.
 5. La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a titular de la pàgina web excepte aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per a aquells casos que es recapten, tracten o emmagatzemen dades personals, es farà en conformitat amb la Política de Privacitat publicada en la pàgina web i que pot consultar al peu o footer de la pàgina web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest Portal, serà la llei espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita a la pàgina web o de l’ús dels serveis que en ell es puguen oferir, el titular de la pàgina web i l’Usuari acorden sotmetre als jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que aquest estiga situat en territori espanyol i actue en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de València, Espanya.