Política DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

1. INFORMACIÓ GENERAL

Aquesta «política de Privacitat i Protecció de Dades» té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la protecció de dades personals segons la Unió Europea i l’Estat Membre espanyol.

En conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, de manera que a continuació, us expliquem tots els detalls del seu interès respecte a com realitzem aquests processos, amb què finalitats, què altres entitats podrien tenir accés a les seues dades i quins són els seus drets.

Per tot l’exposat, una vegada revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que la accepti en prova de la seva conformitat i consentiment.

2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui recull i tracta les seves dades?
El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres, determine els fins i mitjans del tractament de dades personals; en cas que els fins i mitjans del tractament estiguen determinats pel Dret de la Unió Europea o de l’estat membre espanyol.

En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són els següents:
AGO TELECOM SL – CIF B98397888

Com pot contactar amb nosaltres?
Domicili de les nostres oficines:
AVINGUDA REIS CATÒLICS 22. 46230, ALGINET (València), Espanya
E-mail: administracion@agotelecom.com – Telèfon: 960264900

Domicili postal:
AVINGUDA REIS CATÒLICS 22. 46230, ALGINET (València), Espanya

3. MIDES DE SEGURETAT

Què fem per garantir la privacitat de les seves dades?
La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos a què estan exposats.

Entre d’altres, destaquen les següents mesures:

 1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 2. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 3. Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, la eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
 4. Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracte de dades sensibles.

4. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Per a què volem tractar les seves dades?
Necessitem la seva autorització i consentiment per demanar i tractar les seves dades personals, de manera que a continuació li detallem els usos i finalitats previstes. Així i tot, durem a terme únicament les que vostè ens haja autoritzat mitjançant el «Formulari d’autorització» del consentiment per al tractament de dades.

Gestió clients Ecommerce: Comerç electrònic.
Consultes Website: Resposta a consultes rebudes a través del formulari electrònic de la web.
Gestió de clients: Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administrativa.

Durant quant de temps conservem les seves dades?
Utilitzem les teves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalidades indicades anteriorment.

Llevat que hi hagi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos són:

Gestió clients Ecommerce: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
Consultes Website: Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès
Gestió de clients: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès

5. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Per què tractem les seves dades?
La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:
Gestió clients Ecommerce: Consentiment explícit de l’interessat
Consultes Website: Consentiment explícit de l’interessat.
Gestió de clients: Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte.

6. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

A qui cedim les seves dades dins de la Unió Europea?
De vegades, per poder complir amb les nostres obligacions legals i el nostre compromís contractual amb vostè, ens veiem davant l’obligació i necessitat de cedir algunes de les seves dades a certes categories de destinataris, les quals especifiquem a continuació:

Gestió clients Ecommerce: Administració Tributària; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals
Gestió de clients: Administració Tributària; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals

A més de les categories de destinataris als quals se cedeixen dades, també poguéssim cedir-los a les següents organitzacions:

Fem Transferències Internacionals de les seves dades fora de la Unió Europea?
No realitzem transferència internacionals de les seves dades.

7. PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTATS

D’on hem obtingut les seves dades?
Gestió clients Ecommerce

 • Clients Ecommerce: El propi interessat o el seu representant legal

consultes Website

 • Contactes web: El propi interessat o el seu representant legal

Gestió de clients

 • Clients: El propi interessat o el seu representant legal

Quins tipus de dades seves hem recaptat i tractem?
Gestió clients Ecommerce

 • Finalitats:
  • Comerç electrònic
 • Clients Ecommerce
  • Dades identificatives
   • Nom i cognoms
   • Adreça postal
   • NIF / NIE / Passaport
   • Adreça electrònica
   • Telèfon
  • Econòmics, Únancieros i d’assegurances
   • Dades bancàries
  • Transaccions de béns i serveis
   • Transaccions financieres

Consultes Website

 • Contactes web
  • Dades identificatives
   • Nom i cognoms
   • Adreça electrònica
   • Telèfon

Gestió de clients

 • Finalitats:
  • Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa
 • Clients
  • Dades identificatives
   • Nom i cognoms
   • Adreça postal
   • NIF / NIE / Passaport
   • Adreça electrònica
   • Telèfon
  • Econòmics, Únancieros i d’assegurances
   • Dades bancàries
  • Transaccions de béns i serveis
   • Transaccions financieres

8. DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els drets que l’emparen?
La normativa vigent de protecció de dades li empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les seves dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació t’indiquem quins són els drets que l’assisteixen:

 • Sol·licitar el ACCÉS a les seves dades personals
 • Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
 • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret al «oblit»)
 • LIMITAR o oposar a l’ús que li donem a les seves dades
 • Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment
 • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?
Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada de el seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

Gestió clients Ecommerce

 • Responsable: AGO TELECOM SL
 • Adreça: AVINGUDA REIS CATÒLICS 22. 46230, ALGINET (València), Espanya
 • Telèfon: 960264900
 • Correu electrònic: administracion@agotelecom.com
 • Pàgina web: http://agotelecom.com

consultes Website

 • Responsable: AGO TELECOM SL
 • Adreça: AVINGUDA REIS CATÒLICS 22. 46230, ALGINET (València), Espanya
 • Telèfon: 960264900
 • Correu electrònic: administracion@agotelecom.com
 • Pàgina web: http://agotelecom.com

Gestió de clients

 • Responsable: AGO TELECOM SL
 • Adreça: AVINGUDA REIS CATÒLICS 22. 46230, ALGINET (València), Espanya
 • Telèfon: 960264900
 • Correu electrònic: administracion@agotelecom.com
 • Pàgina web: http://agotelecom.com

Com pot presentar una reclamació?
A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, els dades de contacte del qual, indiquem a continuació:

 
Agència Espanyola de Protecció de Dades
C /. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya
E-mail: info@agpd.es – Telèfon: 912663517
Web: https://www.agpd.es
 

9. CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ

L’acceptació del present document indica que vostè entén, accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat per la qual cosa autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant la firma del «Formulari d’autorització del consentiment per al tractament de dades».